Hydroizolacje w budownictwie Projektowanie Wykonawstwo

Hydroizolacje w budownictwie Projektowanie . Wykonawstwo, wydanie III

Ponad 1000 stron wiedzy o hydroizolacjach już wkrótce w sprzedaży!

Już wkrótce na rynku wydawniczym ukaże się książka Macieja Rokiela „Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo.” Trzecie wydanie publikacji stanowi kompendium wiedzy na temat materiałów i technologii hydroizolacyjnych. Ponad 1000 stron najnowszych informacji z tej dziedziny już wkrótce w sprzedaży!

Książka „Hydroizolacje w budownictwie” wyjaśnia wiele zjawisk i procesów związanych z zawilgoceniem materiałów budowlanych i elementów budynku. Stanowi pomoc dla ekspertów, projektantów i wykonawców w praktycznym stosowaniu rozwiązań naprawczych i doborze właściwych technologii, które umożliwią wieloletnie użytkowanie pomieszczeń w obiektach budowlanych.

Zamów w księgarni »

Spis treści:

RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA
• Parametry charakteryzujące strukturę materiałów budowlanych i ich zachowanie się wobec wody
• Przyczyny i źródła zawilgocenia budynków
• Sole najczęściej występujące w obiektach budowlanych
• Analiza przyczyn i wybór metody renowacji
• Typowe schematy zawilgoceń i koncepcja prac renowacyjnych
• Izolacje wtórne – metody mechaniczne odtwarzania izolacji poziomej
• Izolacje wtórne – metody chemiczne (iniekcyjne) odtwarzania izolacji poziomej
• Izolacje wtórne – odtworzenie izolacji pionowej
• Tynki i wymalowania oraz hydrofobizacja
• Tynki renowacyjne
• Błędy i zaniedbania w osuszaniu budynków zabytkowych

BALKONY I TARASY
• Czynniki destrukcyjne
• Balkony
• Tarasy
• Warstwa wierzchnia (użytkowa)
• Kleje do okładzin ceramicznych
• Uszczelnienie zespolone
• Jastrych podkładowy
• Maty uszczelniające
• Hydroizolacja i detale w tarasach i balkonach z drenażowym odprowadzeniem wody
• Przypadki szczególne
• Kompleksowość prac związanych z tarasami i balkonami

POMIESZCZENIA WILGOTNE I MOKRE
• Klasy obciążenia wilgocią
• Pomieszczenia I i II klasy obciążenia wilgocią
• Przygotowanie podłoża
• Hydroizolacja
• Posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych, narażone na agresję chemiczną

HYDROIZOLACJE ZAGŁĘBIONYCH W GRUNCIE ORAZ COKOŁOWYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW
• Obciążenie wilgocią/wodą
• Cienkowarstwowe mineralne zaprawy uszczelniające (mikrozaprawy, szlamy)
• Grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające (KMB)
• Masy hybrydowe
• Rolowe materiały hydroizolacyjne (papy, membrany samoprzylepne)
• Folie i membrany z tworzyw sztucznych
• Roztwory, emulsje i lepiki asfaltowe oraz bentonity
• Izolacje poziome
• Izolacje pionowe
• Izolacje przejść rur instalacyjnych
• Uszczelnienia dylatacji
• Izolacje strefy cokołowej
• Przypadki szczególne
• Konstrukcje z betonu wodonieprzepuszczalnego
• Krystaliczne zaprawy uszczelniające
• DACHY ZIELONE
• Dach tradycyjny i dach odwrócony
• Dach zielony
• Zalecenia projektowo-wykonawcze
• Detale

WYBRANE ZAGADNIENIA HYDROIZOLACJI BASENÓW
• Niecki basenowe z betonu wodonieprzepuszczalnego
• Uszczelnienia zespolone (podpłytkowe)
• Przelewy
• Uszczelnienie rynien przelewowych i dylatacji
• Wyłożenia ceramiczne

Zamów w księgarni »

ETICS

Systemowość ociepleń

ETICS
ETICS

Złożony system izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku (ETICS) to istotny element budynku, zarówno wznoszonego od podstaw, jak i poddawanego termomodernizacji. Prawidłowo dobrany i wykonany pozwala bowiem obniżyć koszty ogrzewania czy chłodzenia budynku nawet o 50%. Ma też podstawowe znaczenie dla trwałości i estetyki elewacji.

O systemowości ociepleń przeczytasz na www.izolacje.com.pl