Archiwum kategorii: O autorze

mgr inż. Maciej Rokiel autor Poradnika Hydroizolacje w Budownictwie

mgr inż. Maciej Rokiel

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, kierunek Budownictwo, specjalizacja budownictwo miejskie i przemysłowe.
Po ukończeniu studiów przez kilka lat pracował w wykonawstwie, początkowo jako inżynier budowy, a po uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń jako kierownik robót, kierownik zespołu budowy oraz inspektor nadzoru. Z nowoczesnymi materiałami i technologiami spotkał się podczas kilkumiesięcznej praktyki studenckiej w laboratorium drogowym w Niemczech.
Od roku 2000 specjalizuje się w zagadnieniach związanych z hydroizolacjami i renowacjami. Zawodowo od prawie 10 lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Na łamach prasy fachowej regularnie publikuje artykuły związane z nowoczesnymi technologiami i poprawnymi rozwiązaniami technologiczno-materiałowymi hydroizolacji balkonów, tarasów, basenów, pomieszczeń mokrych oraz z zagadnieniami związanymi z kompleksową renowacją starych, zawilgoconych i zasolonych budynków, jak również z kosztorysowaniem nowych technologii.

Jest autorem pierwszej od kilkunastu chyba lat publikacji dotyczącej nowoczesnych hydroizolacji oraz autorem i współautorem kilku referatów naukowych poruszających te zagadnienia.