Archiwa tagu: Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

Renowacja obiektów zabytkowych – izolacja pozioma i pionowa

Odtwarzanie izolacji hydrofobowych w przyziemiach budynków istniejących wykonuje się wówczas, gdy dotychczasowe zabezpieczenia uległy degradacji lub nie wykonano ich podczas wznoszenia obiektu. Izolacje poziome i pionowe mają ponownie zabezpieczyć przegrody budynku lub budowli poddawanych renowacji przed wilgocią podciąganą z gruntu, wodą opadową lub naporową.

Więcej o renowacji hydroizolacji przeczytasz w artykule Renowacja obiektów zabytkowych – izolacja pozioma i pionowa

Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli

hydroizolacje podziemnych części budynkówHydroizolacja budynku jest wtedy skuteczna gdy jest właściwie dobrana i wykonana. Wykonana z właściwie dobranych materiałów. Na wybór technologii wykonania i materiałów na hydroizolację mają wpływ wszystkim:

  • warunki gruntowo-wodne,
  • obecność agresywnych wód gruntowych,
  • rozwiązanie konstrukcyjne budynku
  • obecność dylatacji, przejść rurowych itp. trudnych i krytycznych miejsc

Więcej o właściwym doborze materiałów na hydroizolację budynku dowiesz się w artykule Materiały do wykonywania hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli