Archiwa tagu: Jerzy Karyś

Recenzenci

Dr inż. Jerzy Karyś

Ukończył Politechnikę Wrocławską w roku 1972. Doktoryzował się w roku 1977.W latach 1981-1983 odbywał staż naukowy w Paryżu jako stypendysta Rządu Francuskiego.
W latach 1992-2008 przewodniczył Komitetowi Trwałości Budowli Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Od roku 1994 jest przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.
Zorganizował kilkadziesiąt konferencji i sympozjów dotyczących trwałości, ochrony i remontów różnych obiektów budowlanych, był także organizatorem i wykładowcą kilkuset seminariów o podobnej tematyce. Prowadził kursy podyplomowe, które ukończyło kilka tysięcy osób. Jest autorem przeszło 200 publikacji naukowych , 40 dużych projektów budowlanych oraz kilku tysięcy ekspertyz o charakterze konstrukcyjnym, materiałowym i mykologicznym. Jest współautorem książki „Ochrona budynków przed korozją biologiczną„, Arkady, Warszawa 2001r. oraz 3 monografii naukowych o tematyce materiałoznawczej.

[…] Autor zadał sobie trud pisania bez ogródek o sprawach trudnych z punktu widzenia technicznego i o realizacjach, w których popełniono bardzo liczne błędy. Trzeba zaznaczyć, że dziedzina o której traktuje autor jest dziedziną nową i nowatorską na polskim rynku, dlatego stare przyzwyczajenia często są przeszkodą w aplikacji nowych rozwiązań przychodzących do Polski z krajów zachodnioeuropejskich, z USA oraz Japonii w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Tymczasem Poradnik stanowi kompleksowe i usystematyzowane dzieło, co umożliwia wykorzystanie go zarówno do celów projektowych, jak i wykonawczych oraz eksploatacyjnych. […] Praca jest bardzo przydatna dla polskiego budownictwa i wartościowa merytorycznie.

Fragment recenzji II wydania dr inż. Jerzy Karyś

O stowarzyszeniu
POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW BUDOWNICTWA JEST JEDYNĄ W KRAJU ORGANIZACJĄ SKUPIAJĄCĄ LUDZI ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZWALCZANIEM KOROZJI BIOLOGICZNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

STOWARZYSZENIE POWSTAŁO W 1971 ROKU I SKUPIA W SWOICH SZEREGACH OKOŁO 400 CZŁONKÓW Z CAŁEGO KRAJU, W TYM RZECZOZNAWCÓW I SPECJALISTÓW W ZAKRESIE OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ. STOWARZYSZENIE POWSTAŁO W 1971 ROKU I SKUPIA W SWOICH SZEREGACH OKOŁO 400 CZŁONKÓW Z CAŁEGO KRAJU, W TYM RZECZOZNAWCÓW I SPECJALISTÓW W ZAKRESIE OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ.

W RAMACH SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIE WYKONUJE

ORZECZENIA MYKOLOG-BUDOWLANE DOTYCZĄCE:

 • budownictwa ogólnego
 • budownictwa rolniczego 
 • budownictwa przemysł
 • zabytkowej architekt
 • budownictwa sakralnego

PRZEGLĄDY TECHNICZNE W ZAKRESIE:

 • osuszania budynków
 • wymiany izolacji poziomych i pionowych 
 • odwadniania budynków 
 • odgrzybiania i impregnacji
 • wzmacniania porażonych konstrukcji

SZKOLENIA I ODCZYTY:

 • kursy specjalistyczne w wymiarze 200 godzin dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie mykologii budowlanej
 • kursy dla pracowników inżynieryjno-technicznych w wymiarze 46 godzin
 • kursy dla robotników wykwalifikowanych w wymiarze 24 godzin 
 • odczyty dotyczące: zwalczania korozji biologicznej występującej w budownictwie i wpływu środowiska porażonego grzybami na zdrowie ludzkie
 • konferencje i sympozja

WYDAWNICTWA
Nasz adres:
ul. Hercena 3/5
50-453 Wrocław
tel/fax (071) 344 80 12
e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl