Archiwa tagu: spis treści

Spis treści

RENOWACJA STAREGO BUDOWNICTWA

 1. Wstęp…9
 2. Parametry charakteryzujące strukturę materiałów budowlanych i ich zachowanie się wobec wody…12
 3. Przyczyny i źródła zawilgocenia budynków…16
 4. Sole najczęściej występujące w obiektach budowlanych…25
 5. Analiza przyczyn i wybór metody renowacji… 28
 6. Izolacje wtórne – metody mechaniczne odtwarzania izolacji poziomej…43
 7. Izolacje wtórne – metody chemiczne (iniekcyjne) odtwarzania izolacji poziomej..44
 8. Izolacje wtórne – odtworzenie izolacji pionowej …65
 9. Tynki renowacyjne…85
 10. Błędy i zaniedbania w osuszaniu budynków zabytkowych…122

BALKONY I TARASY

 1. Wstęp…137
 2. Czynniki destrukcyjne …138
 3. Balkony…148
 4. Tarasy…160
 5. Warstwa wierzchnia (użytkowa)…169
 6. Klej do okładzin ceramicznych…172
 7. Uszczelnienie zespolone…180
 8. Jastrych podkładowy…185
 9. Maty uszczelniające…202
 10. Przypadki szczególne…206
 11. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne…222

POMIESZCZENIA WILGOTNE I MOKRE

 1. Klasy obciążenia wilgocią… 229
 2. Pomieszczenia I i II klasy obciążenia wilgocią …233
 3. Przygotowanie podłoża…244
 4. Hydroizolacja… 252
 5. Posadzki przemysłowe w pomieszczeniach mokrych, narażone na agresję chemiczną …256

HYDROIZOLACJE ZAGŁĘBIONYCH W GRUNCIE ORAZ COKOŁOWYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW

 1. Obciążenie wilgocią/wodą . . . 309
 2. Cienkowarstwowe mineralne zaprawy uszczelniające (mikrozaprawy, szlamy) . . 312
 3. Grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniające KMB)…319
 4. Izolacje poziome…325
 5. Izolacje pionowe…335
 6. Izolacje przejść rur instalacyjnych …338
 7. Uszczelnienia dylatacji…341
 8. Izolacje strefy cokołowej…343
 9. Przypadki szczególne …350
 10. Krystaliczne zaprawy uszczelniające…383

DACHY ZIELONE

 1. Wstęp…407
 2. Dach tradycyjny i dach odwrócony… 409
 3. Dach zielony…411
 4. Zalecenia projektowo-wykonawcze… 419
 5. Detale …424

WYBRANE ZAGADNIENIA HYDROIZOLACJI BASENÓW

 1. Wstęp …431
 2. Niecki basenowe z betonu wodonieprzepuszczalnego … 434
 3. Uszczelnienia zespolone (podpłytkowe)…437
 4. Przelewy …442
 5. Uszczelnienie rynien przelewowych i dylatacji… 447
 6. Wyłożenia ceramiczne…456

LITERATURA …477
DODATEK

 1. Ilustracje… 487

PREZENTACJE… 509